Ανακοινώσεις

CNL Capital - ανακοινώσεις

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 31/05/2019

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 31/05/2019 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις

10.06.2019 CNL CAPITAL Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10.06.2019 CNL CAPITAL Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις

03.06.2019 CNL CAPITAL Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

03.06.2019 CNL CAPITAL Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις

27.05.2019 – CNL CAPITAL Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

27.05.2019 – CNL CAPITAL Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις

Εξαμηνιαία Αναθεώρηση Δεικτών Αγοράς Μετοχών του Χ.Α.

Εξαμηνιαία Αναθεώρηση Δεικτών Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ τις αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών.

CNL Capital - ανακοινώσεις

17.05.2019 – CNL CAPITAL Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17.05.2019 – CNL CAPITAL Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις

15.05.2019 – Γνωστοποίηση έναρξης προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

15.05.2019 – Γνωστοποίηση έναρξης προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - γενική συνέλευση

CNL CAPITAL Παρουσίαση Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 08.05.2019.

CNL CAPITAL Παρουσίαση Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 08.05.2019. 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 30/04/2019

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 30/04/2019 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 31/03/2019

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 31/03/2019 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.