ΝΕΑ

CNL Capital - γενική συνέλευση
Ανακοίνωση Αποφάσεων και Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας Γ.Σ. 08.05.2019 800 600 CNL CAPITAL

Ανακοίνωση Αποφάσεων και Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας Γ.Σ. 08.05.2019

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - γενική συνέλευση
CNL CAPITAL Παρουσίαση Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 08.05.2019. 800 600 CNL CAPITAL

CNL CAPITAL Παρουσίαση Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 08.05.2019.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις
EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 30/04/2019 800 600 CNL CAPITAL

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 30/04/2019

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - γενική συνέλευση
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 08.05.2019 800 600 CNL CAPITAL

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 08.05.2019

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

CNL Capital - γενική συνέλευση
Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου 800 600 CNL CAPITAL

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - γενική συνέλευση
Σχόλια ΔΣ επί θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης ΤΓΣ – Ορθή Επανάληψη 800 600 CNL CAPITAL

Σχόλια ΔΣ επί θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης ΤΓΣ – Ορθή Επανάληψη

Δείτε εδώ τα σχόλια.

CNL Capital - γενική συνέλευση
Δικαιώματα Μετόχων 800 600 CNL CAPITAL

Δικαιώματα Μετόχων

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις
EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 31/03/2019 800 600 CNL CAPITAL

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 31/03/2019

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.