ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1

Σχεδιάζουμε ειδικές χρηματοδοτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες της κάθε επιχείρησης

2

Παρέχουμε εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε όλες τις φάσεις της χρηματοδότησης

3

Σταθμίζουμε άμεσα τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη
χρηματοδότηση και παράγουμε εναλλακτικές προτάσεις

4

Διενεργούμε τους απαραίτητους ελέγχους με αποτελεσματικότητα ώστε η χρηματοδότηση να είναι εφικτή σε μόλις 4 εβδομάδες από την αρχική επαφή

5

Επιταχύνουμε τις διαδικασίες εγκρίσεων σε επαναλαμβανόμενες χρηματοδοτήσεις, αξιολογώντας έτσι θετικά τις διαχρονικές σχέσεις συνεργασίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Δείτε εδώ κατά πόσο πληρείτε τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση:

Τι τύπος επιχείρησης είστε; *

Α.Ε.Ε.Ε.Ο.Ε.Ε.Π.Ε.Ι.Κ.Ε.

Μπορείτε να εκχωρήσετε (εξασφαλιστικά μόνο, όχι πλήρως) απαιτήσεις από εταιρικούς πελάτες σας; *

ΝαιΌχι

Είναι η εταιρία σας φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη *

ΝαιΌχι

Υφίστανται θέματα με ληξιπρόθεσμες οφειλές (Τειρεσίας); *

ΝαιΌχι

Περιθώριο μεικτού κέρδους σε σχέση με τη συχνότητα του εμπορικού κύκλου της επιχείρησής σας *

0-5%6%-10%11%-15%16%-20%21%-30%31%+