Ανακοίνωση αποφάσεων και αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τ.Γ.Σ. 21.04.2021

Ανακοίνωση αποφάσεων και αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τ.Γ.Σ. 21.04.2021

Ανακοίνωση αποφάσεων και αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τ.Γ.Σ. 21.04.2021 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.