ΠΕΛΑΤΕΣ

CNL Capital business case OLIVE MEDIA

Λίγα λόγια για την OLIVE MEDIA

H Olive Media είναι μια εταιρία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων επικοινωνίας που δραστηριοποιείται στην διαχείριση παγκόσμιων brands περιοδικών και web sites της Time Inc (Instyle, Fortune, and People) και την ανάλογη παραγωγή περιεχομένου, διοργάνωση εκδηλώσεων υπό την «αιγίδα» των παραπάνω brands καθώς και με υπηρεσίες creative σε επιλεγμένους πελάτες. Δημιουργήθηκε το 2013 και παρά το δύσκολο περιβάλλον καταξιώθηκε άμεσα τόσο μεταξύ του κοινού όσο και των διαφημιζομένων.

H πρόκληση

Μία νέα εταιρία η οποία δραστηριοποιείται σε έναν πολύπαθο κλάδο όπως τα media, που επηρεάστηκε από την κρίση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τους περισσότερους άλλους κλάδους, και με χρηματοπιστωτικό μοντέλο μεταχρονολογημένων εισπράξεων που δεν διευκολύνει τις ταμειακές ροές, αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες με θέματα κεφαλαίου κίνησης.

Οι τράπεζες δεν της παρείχαν factoring ή οποιοδήποτε άλλο μοντέλο εξυπηρέτησης με παροχή κεφαλαίου κίνησης με ταυτόχρονη εκχώρηση collaterals (επιταγές και τιμολόγια), όπως ακριβώς γινόταν με εταιρίες του κλάδου προ κρίσης ή τουλάχιστον προ Capital controls. Δεν δραστηριοποιούνταν πια σε τέτοια προϊόντα και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν νέες εταιρίες, κοινώς εταιρίες που δεν είχαν ήδη «γραμμές» από πριν.

Έπρεπε να βρει μία λύση για να βοηθηθεί η καθημερινή απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρίας.

Η εμπειρία

Η CNL Capital όχι μόνο ήταν η μόνη εταιρία που παρείχε την ζητούμενη υπηρεσία, αλλά ξεχώρισε και για την ταχύτητα και ευελιξία των στελεχών της. Έσκυψε με ενδιαφέρον πάνω από το πρόβλημα, ήταν άμεση στο να κατανοήσει την ιδιαιτερότητα της λειτουργίας του κλάδου χωρίς να γνωρίζει τίποτα έως εκείνη τη στιγμή, και υπήρξε αποτελεσματική στη συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα στελέχη. Εν τέλει η δουλειά ολοκληρώθηκε, γρήγορα, απρόσκοπτα και χωρίς «θόρυβο» και φόρτο ούτε για τα στελέχη της εταιρίας, ούτε για τους εκχωρημένους πελάτες.

Η εταιρία προχώρησε και σε 2η χρηματοδότηση, καθώς η συνεργασία με τη CNL Capital υπήρξε αποτελεσματική και χωρίς προβλήματα, η συνεννόηση σε κάθε θέμα εποικοδομητική και γρήγορη, εστιασμένη στην εξεύρεση άμεσων λύσεων.

This post is also available in: en