ΠΕΛΑΤΕΣ

CNL Capital business case QUALCO

Λίγα λόγια για την QUALCO

Η QUALCO είναι εταιρία πληροφοριακών συστημάτων. Στα 15 χρόνια εμπειρίας της, έχει εξυπηρετήσει τις επιχειρησιακές ανάγκες των κορυφαίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων οργανισμών.

Η εταιρία προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών, από υπηρεσίες τεχνολογίας και αναλύσεων, μέχρι τη διαβούλευση για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και την εξυπηρέτηση χρέους.

Το κύριο αναπτυξιακό της κέντρο βρίσκεται στην Ελλάδα, διαθέτει επίσης ένα ισχυρό επιχειρηματικό κέντρο ανάπτυξης και λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και γραφεία στη Γαλλία, την Κύπρο και τη Βραζιλία και υποστηρίζει πάνω από 70 πελάτες σε περισσότερες από 15 χώρες.

H πρόκληση

Στη φάση ανάληψης ενός έργου του εξωτερικού, προέκυψε η ανάγκη κεφαλαίου κίνησης για τη χρηματοδότησή του. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν διαθέτει σχετικό μηχανισμό κι έτσι, μετά από σύσταση, η εταιρία στράφηκε στη CNL Capital ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης που να είναι ταυτόχρονα κι ευέλικτη.

Η εμπειρία

Στη CNL Capital γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες μιας εταιρίας που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, εξετάζουν τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης χωρίς να αποκλείουν κάτι, είναι σε θέση να δουν την ουσία, να μην στέκονται στα πιθανά εμπόδια, αλλά να προσπαθούν να βρουν τη λύση.

Είναι μια ομάδα που σκέφτεται out of the box και παράλληλα που χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, ευελιξία, αποφασιστικότητα, ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και θετική επικοινωνία.

Η συνεργασία μας με τη CNL Capital είχε ως αποτέλεσμα τη χρηματοδότηση της επιτυχούς εκτέλεσης ενός σημαντικού έργου του εξωτερικού.

This post is also available in: en