Ανακοινώσεις

CNL Capital - ανακοινώσεις

Εξαμηνιαία Αναθεώρηση Δεικτών Αγοράς Μετοχών του Χ.Α.

Εξαμηνιαία Αναθεώρηση Δεικτών Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ τις αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών.

CNL Capital - ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση έναρξης προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Γνωστοποίηση έναρξης προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - γενική συνέλευση

CNL CAPITAL Παρουσίαση Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 08.05.2019.

CNL CAPITAL Παρουσίαση Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 08.05.2019. 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 30/04/2019

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 30/04/2019 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 31/03/2019

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 31/03/2019 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις

Δελτίο τύπου αναφορικά με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL 2018

Δελτίο τύπου αναφορικά με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL 2018 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.

CNL Capital - ανακοινώσεις

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 28/02/2019

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 28/02/2019 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.