Γενικές Συνελεύσεις

CNL Capital - ανακοινώσεις

CNL CAPITAL Ανακοίνωση Αποκοπής & Πληρωμής Μερίσματος Χρήσης 2019

CNL CAPITAL Ανακοίνωση Αποκοπής & Πληρωμής Μερίσματος Χρήσης 2019 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις

CNL CAPITAL Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουνίου 2020 – Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

CNL CAPITAL Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουνίου 2020 – Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - γενική συνέλευση

Ανακοίνωση Πληρωμής Καθαρού Μερίσματος

Ανακοίνωση Πληρωμής Καθαρού Μερίσματος 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - γενική συνέλευση

Ανακοίνωση Αποφάσεων και Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας Γ.Σ. 08.05.2019

Ανακοίνωση Αποφάσεων και Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας Γ.Σ. 08.05.2019 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - γενική συνέλευση

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 08.05.2019

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 08.05.2019 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

CNL Capital - γενική συνέλευση

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - γενική συνέλευση

Σχόλια ΔΣ επί θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης ΤΓΣ – Ορθή Επανάληψη

Σχόλια ΔΣ επί θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης ΤΓΣ – Ορθή Επανάληψη 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ τα σχόλια.

CNL Capital - γενική συνέλευση

Δικαιώματα Μετόχων

Δικαιώματα Μετόχων 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - γενική συνέλευση

Τακτική Γενική Συνέλευση 02.04.2018 – Απόφαση Εισαγωγής στο Χ.Α.

Τακτική Γενική Συνέλευση 02.04.2018 – Απόφαση Εισαγωγής στο Χ.Α. 800 600 CNL CAPITAL

Στις 2/4/2018, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στην οποία αποφασίσθηκαν…
Διαβάστε περισσότερα

CNL Capital - γενική συνέλευση

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 02.04.2018

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 02.04.2018 800 600 CNL CAPITAL

Πρόσκληση ΤΓΣ της 02-04-2018