Γενικές Συνελεύσεις

CNL Capital - γενική συνέλευση

Τακτική Γενική Συνέλευση 02.04.2018 – Απόφαση Εισαγωγής στο Χ.Α.

Τακτική Γενική Συνέλευση 02.04.2018 – Απόφαση Εισαγωγής στο Χ.Α. 800 600 CNL CAPITAL

Στις 2/4/2018, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στην οποία αποφασίσθηκαν…
Διαβάστε περισσότερα

CNL Capital - γενική συνέλευση

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 02.04.2018

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 02.04.2018 800 600 CNL CAPITAL

Πρόσκληση ΤΓΣ της 02-04-2018

CNL Capital - γενική συνέλευση

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 17.01.2018

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 17.01.2018 800 600 CNL CAPITAL

Πρόσκληση ΕΓΣ της 17-01-2018

CNL Capital - γενική συνέλευση

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 15.11.2017

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 15.11.2017 800 600 CNL CAPITAL

Πρόσκληση ΕΓΣ της 15-11-2017

CNL Capital - γενική συνέλευση

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 7.9.2017

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 7.9.2017 800 600 CNL CAPITAL

Πρόσκληση ΓΣ της 7.9.17

CNL Capital - γενική συνέλευση

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση Μετόχων 7.7.2016

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση Μετόχων 7.7.2016 800 600 CNL CAPITAL

Πρόσκληση ΓΣ της 7.7.16