Διανομή Μερίσματος 2017

Διανομή Μερίσματος 2017

Διανομή Μερίσματος 2017 800 600 CNL CAPITAL

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της CNL Capital ΕΚΕΣ, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2018, ενέκρινε τη διανομή συνολικού καθαρού μερίσματος ύψους 38.450,00 ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε 0,10 ευρώ ανά μετοχή και θα διανεμηθεί από τα κέρδη χρήσης 2017 .