ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Διαχειρίστρια Εταιρία – CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

Η CNL CAPITAL έχει αναθέσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της σε εξωτερικό Διαχειριστή, την CNL A.E.Δ.Ο.Ε.Ε. Η CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την επιλογή και τη διαχείριση των επενδύσεων της CNL CAPITAL, την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από το χαρτοφυλάκιό της καθώς και γενικότερες υπηρεσίες διοίκησης.

Η CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. είναι η συνέχεια της CNL ADVISORS A.E.E.Δ. η οποία παρείχε επενδυτικές συμβουλές τόσο σε ιδιώτες όσο και σε θεσμικούς επενδυτές από το 2005. Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου διακρίνονται για την πολυετή εμπειρία τους στο χρηματοοικονομικό κλάδο καθώς και για το ήθος και την ακεραιότητά τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαχειρίστριας έχει την ευθύνη των επενδύσεων της CNL CAPITAL.

Στόχος της Διαχειρίστριας είναι η συνεπής και ακέραιη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη CNL CAPITAL καθώς και η δημιουργία αξίας προς τους μετόχους αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ www.cnl.gr

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή


Εσωτερική Αξία Μετοχής10,44 €
30-06-2018
Εσωτερική Αξία Μετοχής
Χρηματιστηριακή Τιμή

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Μασσαλίας 16, Αθήνα, 10680
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu

This post is also available in: en