ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Διαχειρίστρια Εταιρία – CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

Η CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. είναι Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, έχει έδρα την Αθήνα και διαχειρίζεται την πρώτη Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) στην Ελλάδα, την CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 2014 και εισήγαγε τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Ιούλιο του 2018.

Η CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αριθμό αδείας Ε.Κ.: 81/806/16-1-2018 και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου διακρίνονται για την πολυετή εμπειρία τους στο χρηματοοικονομικό κλάδο, για το ήθος και την ακεραιότητά τους.

Η CNL ΑΕΔΟΕΕ παρέχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την επιλογή και τη διαχείριση των επενδύσεων της CNL CAPITAL, την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από το χαρτοφυλάκιό της καθώς και γενικότερες υπηρεσίες διοίκησης. Στόχος της Διαχειρίστριας είναι η συνεπής και ακέραιη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς την CNL CAPITAL, καθώς και η δημιουργία αξίας προς τους μετόχους αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ www.cnl.gr

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή


Εσωτερική Αξία Μετοχής10,44 €
30-06-2018
Εσωτερική Αξία Μετοχής
Χρηματιστηριακή Τιμή

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Μασσαλίας 16, Αθήνα, 10680
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu

This post is also available in: en