ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εσωτερικός Έλεγχος

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί μία ανεξάρτητη και αντικειμενική ελεγκτική και συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις διαδικασίες της CNL CAPITAL. Βοηθά την Εταιρία να επιτύχει τους στόχους της παρέχοντας μια συστηματική και δομημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής είναι πρόσωπο διορισμένο από το ΔΣ της CNL CAPITAL, ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και αναφέρει τα αποτελέσματα των εργασιών του στην Επιτροπή Ελέγχου.

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή

Χρηματιστηριακή Τιμή
Εσωτερική Αξία Μετοχής

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Λουκιανού 6, Αθήνα, 10675
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu