ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εσωτερικός Έλεγχος

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί μία ανεξάρτητη, αντικειμενική ελεγκτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη έτσι ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις διαδικασίες της CNL CAPITAL. Βοηθά την Εταιρία να επιτύχει τους στόχους της παρέχοντας μια συστηματική και δομημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής είναι πρόσωπο διορισμένο από το ΔΣ της CNL CAPITAL, ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και αναφέρει τα αποτελέσματα των εργασιών του στην Επιτροπή Ελέγχου.

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή


Εσωτερική Αξία Μετοχής10,44 €
30-06-2018
Εσωτερική Αξία Μετοχής
Χρηματιστηριακή Τιμή

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Μασσαλίας 16, Αθήνα, 10680
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu

This post is also available in: en