ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019

  • Τρ
    28
    Σεπ
    2021
    Δημοσίευση Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης Α' Εξαμήνου 2021
  • Τε
    21
    Απρ
    2021
    Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
  • Τρ
    30
    Μαρ
    2021
    Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης έτους 2020
  • Πε
    24
    Σεπ
    2020
    Δημοσίευση Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης Α’ Εξαμήνου 2020
  • Τε
    22
    Ιούλ
    2020
    Έναρξη Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2019
  • Πα
    17
    Ιούλ
    2020
    Ημερομηνία Προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2019
  • Πε
    16
    Ιούλ
    2020
    Ημερομηνία αποκοπής Μερίσματος χρήσης 2019
  • Τε
    24
    Ιούν
    2020
    Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
    Μετόχων
  • Τε
    18
    Μαρ
    2020
    Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης έτους 2019
    paper clip
  • Τε
    16
    Οκτ
    2019

    Έναρξη Καταβολή Προμερίσματος χρήσης 2019
  • Πα
    11
    Οκτ
    2019

    Ημερομηνία Προσδιορισμού δικαιούχων Προμερίσματος χρήσης 2019
  • Πε
    10
    Οκτ
    2019

    Ημερομηνία αποκοπής Προμερίσματος χρήσης 2019
  • Τρ
    30
    Ιούλ
    2019
    Δημοσίευση Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης Α’ Εξαμήνου 2019
  • Δε
    20
    Μαΐ
    2019
    Έναρξη Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2018
  • Τε
    15
    Μαΐ
    2019
    Ημερομηνία Προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2018
  • Τρ
    14
    Μαΐ
    2019
    Ημερομηνία αποκοπής Μερίσματος χρήσης 2018
  • Τε
    08
    Μαΐ
    2019
    Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
  • Πε
    21
    Μαρ
    2019

    Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης έτους 2018.

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή


Εσωτερική Αξία Μετοχής10,44 €
30-06-2018
Εσωτερική Αξία Μετοχής
Χρηματιστηριακή Τιμή

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Μασσαλίας 16, Αθήνα, 10680
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu

This post is also available in: en