ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019

 • Πε
  29
  Σεπ
  2022
  Ανακοίνωση Οικονομικών αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2022
 • Τρ
  31
  Μαΐ
  2022
  Έναρξη Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2021
 • Τε
  25
  Μαΐ
  2022
  Δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2021
 • Τρ
  24
  Μαΐ
  2022
  Ημερομηνία αποκοπής Μερίσματος χρήσης 2021
 • Πα
  20
  Μαΐ
  2022
  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
 • Τε
  13
  Απρ
  2022
  Ανακοίνωση Οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021
 • Τε
  08
  Δεκ
  2021
  Έναρξη Καταβολής Προμερίσματος χρήσης 2021
 • Πα
  03
  Δεκ
  2021
  Ημερομηνία Προσδιορισμού δικαιούχων Προμερίσματος χρήσης 2021
 • Πε
  02
  Δεκ
  2021
  Ημερομηνία αποκοπής Προμερίσματος χρήσης 2021
 • Τρ
  28
  Σεπ
  2021
  Δημοσίευση Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης Α' Εξαμήνου 2021
 • Τε
  21
  Απρ
  2021
  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
 • Τρ
  30
  Μαρ
  2021
  Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης έτους 2020
 • Πε
  24
  Σεπ
  2020
  Δημοσίευση Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης Α’ Εξαμήνου 2020
 • Τε
  22
  Ιούλ
  2020
  Έναρξη Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2019
 • Πα
  17
  Ιούλ
  2020
  Ημερομηνία Προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2019
 • Πε
  16
  Ιούλ
  2020
  Ημερομηνία αποκοπής Μερίσματος χρήσης 2019
 • Τε
  24
  Ιούν
  2020
  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
  Μετόχων
 • Τε
  18
  Μαρ
  2020
  Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης έτους 2019
  paper clip
 • Τε
  16
  Οκτ
  2019

  Έναρξη Καταβολή Προμερίσματος χρήσης 2019
 • Πα
  11
  Οκτ
  2019

  Ημερομηνία Προσδιορισμού δικαιούχων Προμερίσματος χρήσης 2019
 • Πε
  10
  Οκτ
  2019

  Ημερομηνία αποκοπής Προμερίσματος χρήσης 2019
 • Τρ
  30
  Ιούλ
  2019
  Δημοσίευση Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης Α’ Εξαμήνου 2019
 • Δε
  20
  Μαΐ
  2019
  Έναρξη Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2018
 • Τε
  15
  Μαΐ
  2019
  Ημερομηνία Προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2018
 • Τρ
  14
  Μαΐ
  2019
  Ημερομηνία αποκοπής Μερίσματος χρήσης 2018
 • Τε
  08
  Μαΐ
  2019
  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
 • Πε
  21
  Μαρ
  2019

  Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης έτους 2018.

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή


Εσωτερική Αξία Μετοχής10,44 €
30-06-2018
Εσωτερική Αξία Μετοχής
Χρηματιστηριακή Τιμή

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Μασσαλίας 16, Αθήνα, 10680
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu

This post is also available in: en