ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019

Event Information:

  • Πε
    21
    Μαρ
    2019

    Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης έτους 2018.

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή


Εσωτερική Αξία Μετοχής10,44 €
30-06-2018
Εσωτερική Αξία Μετοχής
Χρηματιστηριακή Τιμή

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Λουκιανού 6, Αθήνα, 10675
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu

This post is also available in: en