ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις Γνωστοποίησης Συναλλαγών

Κανονισμός (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (Market Abuse Regulation – MAR) και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/522 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Η CNL CAPITAL σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, έχει υιοθετήσει διαδικασία γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπωνπου ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των προσώπων με στενό δεσμό με αυτά (Υπόχρεα Πρόσωπα), κατά τα προβλεπόμενα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΙΔΙΟΤΗΤΑΣΥΝΑΛ/ΝΟΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΓΟΡΑΤΕΜΑΧΙΑΑΞΙΑ (€)  Α/ΠΕΙΔΟΣ
ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL CAPITAL & ΑΝΤΙΠΡ.-ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ14/04/2022X.A.2502.145,05ΑCNLCAP
CNL AEΔΟΕΕΔιαχειρίστρια εταιρεία – CNL CapitalΣυνδεόμενο νομικό πρόσωπο22/12/2021X.A.48.075408.637,50ΑCNLCAP
ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL CAPITAL & ΑΝΤΙΠΡ.-ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ12/11/2020X.A.4002.952,50ΑCNLCAP
CNL AEΔΟΕΕΔιαχειρίστρια εταιρεία – CNL CapitalΣυνδεόμενο νομικό πρόσωπο12/11/2020X.A.3002.235,00ΑCNLCAP
ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL CAPITAL & ΑΝΤΙΠΡ.-ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ03/11/2020X.A.3112.338,50ΑCNLCAP
ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL CAPITAL & ΑΝΤΙΠΡ.-ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ14/10/2020X.A.2892.143,60ΑCNLCAP
CNL AEΔΟΕΕΔιαχειρίστρια εταιρεία – CNL CapitalΣυνδεόμενο νομικό πρόσωπο14/10/2020X.A.3002.242,15ΑCNLCAP
ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL CAPITAL & ΑΝΤΙΠΡ.-ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ13/10/2020X.A.2001.500,00ΑCNLCAP
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΙΔΙΟΣ13/10/2020X.A.116870,80ΑCNLCAP
CNL AEΔΟΕΕΔιαχειρίστρια εταιρεία – CNL CapitalΣυνδεόμενο νομικό πρόσωπο12/10/2020X.A.2501.915,00ΑCNLCAP
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΙΔΙΟΣ12/10/2020X.A.1341.026,70ΑCNLCAP
ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL CAPITAL & ΑΝΤΙΠΡ.-ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ29/09/2020X.A.2501.910,00ΑCNLCAP
CNL AEΔΟΕΕΔιαχειρίστρια εταιρεία – CNL CapitalΣυνδεόμενο νομικό πρόσωπο03/08/2020X.A.100795,00ΑCNLCAP
CNL AEΔΟΕΕΔιαχειρίστρια εταιρεία – CNL CapitalΣυνδεόμενο νομικό πρόσωπο17/07/2020X.A.3002.350,00ΑCNLCAP
CNL AEΔΟΕΕΔιαχειρίστρια εταιρεία – CNL CapitalΣυνδεόμενο νομικό πρόσωπο15/07/2020X.A.3002.390,10ΑCNLCAP
CNL AEΔΟΕΕΔιαχειρίστρια εταιρεία – CNL CapitalΣυνδεόμενο νομικό πρόσωπο02/07/2020X.A.2501.925,00ΑCNLCAP
CNL AEΔΟΕΕΔιαχειρίστρια εταιρεία – CNL CapitalΣυνδεόμενο νομικό πρόσωπο30/06/2020X.A.4003.080,00ΑCNLCAP
ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL CAPITAL & ΑΝΤΙΠΡ.-ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ15/06/2020X.A.2001.507,50ΑCNLCAP
ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL CAPITAL & ΑΝΤΙΠΡ.-ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ11/06/2020X.A.2001.518,50ΑCNLCAP
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΙΔΙΟΣ25/05/2020X.A.100700,00ΑCNLCAP
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΙΔΙΟΣ22/05/2020X.A.10006.677,50ΑCNLCAP
ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL CAPITAL & ΑΝΤΙΠΡ.-ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ22/05/2020X.A.4502.990,00ΑCNLCAP
ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL CAPITAL & ΑΝΤΙΠΡ.-ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ18/05/2020X.A.3002.030,00ΑCNLCAP
ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL CAPITAL & ΑΝΤΙΠΡ.-ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ15/05/2020X.A.4002.770,00ΑCNLCAP
ΧΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΤΙΠΡ.- ΔIEYΘ. ΣΥΜΒ. CNL CAPITAL & ΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ14/05/2020X.A.20150,00ΑCNLCAP
ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL CAPITAL & ΑΝΤΙΠΡ.-ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ08/04/2020X.A.3002.315,00ΑCNLCAP
ΧΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΤΙΠΡ.- ΔIEYΘ. ΣΥΜΒ. CNL CAPITAL & ΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ07/04/2020X.A.15120,00ΑCNLCAP
ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL CAPITAL & ΑΝΤΙΠΡ.-ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ27/03/2020X.A.2001.640,00ΑCNLCAP
ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL CAPITAL & ΑΝΤΙΠΡ.-ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ24/03/2020X.A.2001.712,50ΑCNLCAP
ΧΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΤΙΠΡ.- ΔIEYΘ. ΣΥΜΒ. CNL CAPITAL & ΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ11/02/2020X.A.10101,00ΑCNLCAP
FUNDIXA UMBRELLA VARIABLE CAPITAL INVESTMENT CΟMPANY PLCΣυνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Υπ. Εσ. Ελ. της Διαχ. CNL AEΔOEEΣυνδεόμενο νομικό πρόσωπο12/12/2019XOFF10.000€97.000,00ΠCNLCAP
FUNDIXA UMBRELLA VCIC PLC-FUNDIXA REAL ASSETS FUNDΣυνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Υπ. Εσ. Ελ. της Διαχ. CNL AEΔOEEΣυνδεόμενο νομικό πρόσωπο12/12/2019XOFF10.000€97.000,00ΑCNLCAP
ΧΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΤΙΠΡ.- ΔIEYΘ. ΣΥΜΒ. CNL CAPITAL & ΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ03/04/2019X.A.1097,50ΑCNLCAP
ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL CAPITAL & ΑΝΤΙΠΡ.-ΔIEYΘ. ΣΥΜΒ. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ29/03/2019X.A.2802.678,00ΑCNLCAP
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΜέλος Ε.Ε. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ11/02/2019X.A.400038.800,00ΑCNLCAP
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΜέλος Ε.Ε. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ8/02/2019XOFF400038.800,00ΑCNLCAP
Arev AEΣυνδεόμενο νομικό πρόσωπο με Μέλος ΔΣ και Μελος Ε.Ε. CNL AEΔOEEΣυνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο8/02/2019XOFF400038.800,00ΠCNLCAP
ΧΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΤΙΠΡ.- ΔIEYΘ. ΣΥΜΒ. CNL CAPITAL & ΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ10/01/2019Χ.Α11106,70ACNLCAP
ΧΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΤΙΠΡ.- ΔIEYΘ. ΣΥΜΒ. CNL CAPITAL & ΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ19/11/2018Χ.Α12114,72ACNLCAP
ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL CAPITAL & ΑΝΤΙΠΡ.-ΔIEYΘ. ΣΥΜΒ. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ18/10/2018Χ.Α1201.159,00ACNLCAP

This post is also available in: en