ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Συναλλαγές Υπόχρεων προσώπων

Η CNL CAPITAL σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς), εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης προς το επενδυτικό κοινό, σε ότι αφορά τη διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΙΔΙΟΤΗΤΑΣΥΝΑΛ/ΝΟΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΓΟΡΑΤΕΜΑΧΙΑΑΞΙΑ (€)  Α/ΠΕΙΔΟΣ
ΧΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΤΙΠΡ.- ΔIEYΘ. ΣΥΜΒ. CNL CAPITAL & ΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ03/04/2019X.A.1097,50ΑCNLCAP
ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL CAPITAL & ΑΝΤΙΠΡ.-ΔIEYΘ. ΣΥΜΒ. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ29/03/2019X.A.2802.678,00ΑCNLCAP
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΜέλος Ε.Ε. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ11/02/2019X.A.400038.800,00ΑCNLCAP
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΜέλος Ε.Ε. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ8/02/2019XOFF400038.800,00ΑCNLCAP
ΕΔΜΟΝΟΣ ΑΙΡΑΝΤΖΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΜέλος Δ.Σ. CNL ΑΕΔΟΕΕ,
Μέλος Ε.Ε. CNL ΑΕΔΟΕΕ
Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο8/02/2019XOFF400038.800,00ΠCNLCAP
ΧΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΤΙΠΡ.- ΔIEYΘ. ΣΥΜΒ. CNL CAPITAL & ΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ10/01/2019Χ.Α11106,70ACNLCAP
ΧΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΤΙΠΡ.- ΔIEYΘ. ΣΥΜΒ. CNL CAPITAL & ΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ19/11/2018Χ.Α12114,72ACNLCAP
ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ CNL CAPITAL & ΑΝΤΙΠΡ.-ΔIEYΘ. ΣΥΜΒ. CNL ΑΕΔΟΕΕΙΔΙΟΣ18/10/2018Χ.Α1201.159,00ACNLCAP

This post is also available in: en