ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 30/04/2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 30/04/2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 30/04/2020 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.