ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 30/06/2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 30/06/2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 30/06/2020 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.