ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 30/09/2019

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 30/09/2019

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 30/09/2019 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.