ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 30/11/2019

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 30/11/2019

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 30/11/2019 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.