ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/01/2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/01/2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/01/2020 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.