ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/01/2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/01/2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/01/2021 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.