ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/03/2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/03/2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/03/2020 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.