ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/10/2019

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/10/2019

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/10/2019 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.