ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/10/2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/10/2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/10/2020 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.