ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/12/2019

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/12/2019

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/12/2019 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.