ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/12/2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/12/2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/12/2020 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.