Η ΕΤΑΙΡΙΑ


Η CNL CAPITAL είναι η πρώτη Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών στην Ελλάδα με σκοπό την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των ΜμΕ.


Η CNL CAPITAL είναι η πρώτη Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών στην Ελλάδα με σκοπό την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των ΜμΕ.

Η Εταιρία

Η CNL CAPITAL ιδρύθηκε στα μέσα του 2014 από μια αρχική ομάδα 25 επενδυτών, Ελλήνων επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων, που διέβλεψαν την ανάγκη για τη δημιουργία ενός εναλλακτικού φορέα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η CNL CAPITAL ανταποκρίνεται στις ανάγκες χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι οικονομικά υγιείς και αναπτυσσόμενες, αλλά δεν υποστηρίζονται επαρκώς από τον παραδοσιακό τραπεζικό κλάδο.

Σκοπός της CNL CAPITAL σύμφωνα με το Ν. 2367/1995 όπως ισχύει, είναι η συμμετοχή της στο κεφάλαιο επιχειρήσεων.

Η CNL CAPITAL είναι εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ’ αριθμό 2/813/5.4.2018 άδεια ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων του Ν. 4209/2013.

Tον Ιούλιο του 2018 η CNL CAPITAL εισήγαγε τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεών της CNL CAPITAL, διαχειρίζεται η CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

CNL Capital ποιοι είμαστε - Παναγιώτης Λέκκας

Παναγιώτης Λέκκας
Πρόεδρος ΔΣ

CNL Capital ποιοι είμαστε - Νίκος Χλωρός
Νίκος Χλωρός
Διευθύνων Σύμβουλος

Μήνυμα Διοίκησης

Από την ίδρυση της το 2014, η CNL CAPITAL, η πρώτη Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, στοχεύει να προσφέρει μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης που να στηρίζει ουσιαστικά την ανάπτυξη των μικρομεσαίων ελληνικών εταιριών.

Με καινοτόμες κι εξατομικευμένες λύσεις, καλύπτουμε πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Με διαφάνεια κι επαγγελματισμό, μέσα από απαιτητικές αλλά ταχείες διαδικασίες, επενδύουμε σε εταιρίες που όχι μόνο άντεξαν στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες της τελευταίας δεκαετίας, αλλά βρίσκονται σε αναπτυξιακή τροχιά ενισχύοντας τη θέση τους στην αγορά.

Η CNL CAPITAL κατορθώνει αυτά τα χρόνια να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, όπως καταδεικνύει ο πολλαπλασιασμός των μεγεθών της κάθε χρόνο, αλλά και με προτεραιότητα στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου της, όπως πιστοποιούν οι μηδενικές της επισφάλειες.

Η μεγαλύτερη μας όμως ικανοποίηση είναι να διαπιστώνουμε την θετική πορεία των δεκάδων εταιριών στις οποίες έχουμε επενδύσει, αλλά και την εκ μέρους τους αναγνώριση της συμβολής μας στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.

Συνεχίζουμε με επιμονή κι αποφασιστικότητα την υλοποίηση του εταιρικού μας οράματος που δεν είναι άλλο από το να είμαστε στρατηγικός συνεργάτης για τις αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρίες και κορυφαία επενδυτική επιλογή για τους μετόχους που αναζητούν ελκυστικές και προβλέψιμες αποδόσεις.

Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να την τιμούμε.

Η Εταιρία μας

Η CNL CAPITAL ιδρύθηκε στα μέσα του 2014 από μια αρχική ομάδα 25 επενδυτών, Ελλήνων επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων, που διέβλεψαν την ανάγκη για τη δημιουργία ενός εναλλακτικού φορέα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η CNL CAPITAL ανταποκρίνεται στις ανάγκες χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι οικονομικά υγιείς και αναπτυσσόμενες, αλλά δεν υποστηρίζονται επαρκώς από τον παραδοσιακό τραπεζικό κλάδο.

Σκοπός της CNL CAPITAL σύμφωνα με το Ν. 2367/1995 όπως ισχύει, είναι η συμμετοχή της στο κεφάλαιο επιχειρήσεων.

Η CNL CAPITAL είναι εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ’ αριθμό 2/813/5.4.2018 άδεια ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων του Ν. 4209/2013.

Tον Ιούλιο του 2018 η CNL CAPITAL εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεών της CNL CAPITAL, διαχειρίζεται η CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

CNL Capital ποιοι είμαστε - Παναγιώτης Λέκκας

Παναγιώτης Λέκκας
Πρόεδρος ΔΣ

CNL Capital ποιοι είμαστε - Νίκος Χλωρός
Νίκος Χλωρός
Διευθύνων Σύμβουλος

Μήνυμα Διοίκησης

Από την ίδρυση της το 2014, η CNL CAPITAL, η πρώτη Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, στοχεύει να προσφέρει μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης που να στηρίζει ουσιαστικά την ανάπτυξη των μικρομεσαίων ελληνικών εταιριών.

Με καινοτόμες κι εξατομικευμένες λύσεις, καλύπτουμε πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Με διαφάνεια κι επαγγελματισμό, μέσα από απαιτητικές αλλά ταχείες διαδικασίες, επενδύουμε σε εταιρίες που όχι μόνο άντεξαν στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες της τελευταίας δεκαετίας, αλλά βρίσκονται σε αναπτυξιακή τροχιά ενισχύοντας τη θέση τους στην αγορά.

Η CNL CAPITAL κατορθώνει αυτά τα χρόνια να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, όπως καταδεικνύει ο πολλαπλασιασμός των μεγεθών της κάθε χρόνο, αλλά και με προτεραιότητα στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου της, όπως πιστοποιούν οι μηδενικές της επισφάλειες.

Η μεγαλύτερη μας όμως ικανοποίηση είναι να διαπιστώνουμε την θετική πορεία των δεκάδων εταιριών στις οποίες έχουμε επενδύσει, αλλά και την εκ μέρους τους αναγνώριση της συμβολής μας στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.

Συνεχίζουμε με επιμονή κι αποφασιστικότητα την υλοποίηση του εταιρικού μας οράματος που δεν είναι άλλο από το να είμαστε στρατηγικός συνεργάτης για τις αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρίες και κορυφαία επενδυτική επιλογή για τους μετόχους που αναζητούν ελκυστικές και προβλέψιμες αποδόσεις.

Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να την τιμούμε.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Όραμα

Να αποτελούμε ένα Στρατηγικό Συνεργάτη, αρωγό στη μεγέθυνση των Ελληνικών Εταιριών και της Ελληνικής Οικονομίας.

Αποστολή

Nα παρέχουμε μια διαφοροποιημένη και εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης, που να στηρίζει ουσιαστικά την Ανάπτυξη των ΜμΕ.

Οι αξίες μας

Αναπτυσσόμαστε με διαφάνεια και επαγγελματισμό, υιοθετώντας αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια.

Δίνουμε αξία στον πελάτη μας παρέχοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, εστιάζοντας στην ικανοποίησή του.

Επιδιώκουμε την καινοτομία δημιουργώντας εξατομικευμένες λύσεις στις πιο απαιτητικές ανάγκες των πελατών μας.

Υλοποιούμε τους στόχους μας. Τηρούμε τις υποσχέσεις μας.

This post is also available in: en