Εξαμηνιαία Αναθεώρηση Δεικτών Αγοράς Μετοχών του Χ.Α.

Εξαμηνιαία Αναθεώρηση Δεικτών Αγοράς Μετοχών του Χ.Α.

Εξαμηνιαία Αναθεώρηση Δεικτών Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. 800 600 CNL CAPITAL

Στον Δείκτη Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α. θα εισαχθεί η μετοχή της CNL CAPITAL. H Συμβουλευτική Επιτροπή Δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της, ενέκρινε τις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών ως αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσής τους, για το διάστημα Νοέμβριος 2018 – Απρίλιος 2019. Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 21 Ιουνίου 2019.

Δείτε εδώ τις αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών.