Γνωστοποίηση απόφασης για την έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών – Ορθή επανάληψη

Γνωστοποίηση απόφασης για την έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών – Ορθή επανάληψη

Γνωστοποίηση απόφασης για την έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών – Ορθή επανάληψη 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.