15.05.2019 – Γνωστοποίηση έναρξης προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

15.05.2019 – Γνωστοποίηση έναρξης προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

15.05.2019 – Γνωστοποίηση έναρξης προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.