ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Assistant Finance Manager

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/10/2019
Περιοχή: Αττική

Αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση ορθής λογιστικής λειτουργίας
 • Διαμόρφωση προϋπολογισμών και έλεγχος υλοποίησης τους
 • Παρακολούθηση και διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων
 • Τακτική προετοιμασία management accounts
 • Συνεργασία με ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές κατά τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων
 • Διενέργεια λογιστικών ελέγχων (due diligence) σε εταιρείες-στόχους επένδυσης

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
 • Άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού Α’ τάξης
 • Προϋπηρεσία 3-5 χρόνια σε παρεμφερές αντικείμενο
 • Άριστη γνώση ΜS Office

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση συστημάτων SAP
 • Εμπειρία διενέργειας due diligence
 • Πολύ καλή γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Μεταβλητές αποδοχές (bonus)
 • Πρόσθετες Παροχές σε εργαζομένους
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

 

Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση στο hr@cnl.gr