ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Γραμματειακή Υποστήριξη

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/10/2019
Περιοχή: Αττική

Αρμοδιότητες:

 • Office management
 • Γραπτή και προφορική επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες
 • Προετοιμασία παρουσιάσεων, εκθέσεων και γενικότερου υλικού marketing
 • Αρχειοθέτηση, φυσική και ηλεκτρονική

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε παρεμφερές αντικείμενο
 • Άριστη γνώση ΜS Office
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία σε εταιρία παροχής υπηρεσιών
 • Οργανωτική & επικοινωνιακή ικανότητα

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε εταιρία του χρηματοοικονομικού κλάδου

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Μεταβλητές αποδοχές (bonus)
 • Πρόσθετες Παροχές σε εργαζομένους
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

 


Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση στο
hr@cnl.gr