ΝΕΑ

CNL Capital - ανακοινώσεις
17.05.2019 – CNL CAPITAL Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 800 600 CNL CAPITAL

17.05.2019 – CNL CAPITAL Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις
15.05.2019 – Γνωστοποίηση έναρξης προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών 800 600 CNL CAPITAL

15.05.2019 – Γνωστοποίηση έναρξης προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - γενική συνέλευση
Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος 800 600 CNL CAPITAL

Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - γενική συνέλευση
Ανακοίνωση Αποφάσεων και Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας Γ.Σ. 08.05.2019 800 600 CNL CAPITAL

Ανακοίνωση Αποφάσεων και Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας Γ.Σ. 08.05.2019

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - γενική συνέλευση
CNL CAPITAL Παρουσίαση Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 08.05.2019. 800 600 CNL CAPITAL

CNL CAPITAL Παρουσίαση Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 08.05.2019.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις
EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 30/04/2019 800 600 CNL CAPITAL

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 30/04/2019

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - γενική συνέλευση
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 08.05.2019 800 600 CNL CAPITAL

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 08.05.2019

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

CNL Capital - γενική συνέλευση
Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου 800 600 CNL CAPITAL

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.