ΝΕΑ

CNL Capital - ανακοινώσεις
EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 31/07/2019 800 600 CNL CAPITAL

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (NAV) 31/07/2019

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις
Ανακοίνωση πληρωμής Προμερίσματος 2019 800 600 CNL CAPITAL

Ανακοίνωση πληρωμής Προμερίσματος 2019

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις
Δελτίο Τύπου αναφορικά με τις Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 01.01.2019-30.06.2019 800 600 CNL CAPITAL

Δελτίο Τύπου αναφορικά με τις Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 01.01.2019-30.06.2019

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.

CNL Capital - ανακοινώσεις
Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2019 800 600 CNL CAPITAL

Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2019

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL 2019 για την περίοδο 01.01.2019–30.06.2019 800 600 CNL CAPITAL

Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL 2019 για την περίοδο 01.01.2019–30.06.2019

Δείτε εδώ την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CNL CAPITAL για την περίοδο 01.01.2019–30.06.2019.

CNL Capital - ανακοινώσεις
Ανακοίνωση ημερομηνίας ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 01.01.2019-30.06.2019 800 600 CNL CAPITAL

Ανακοίνωση ημερομηνίας ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 01.01.2019-30.06.2019

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις
Ανακοίνωση νέου Εσωτερικού Ελεγκτή 800 600 CNL CAPITAL

Ανακοίνωση νέου Εσωτερικού Ελεγκτή

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις
CNL CAPITAL Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 800 600 CNL CAPITAL

CNL CAPITAL Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.