Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 15.11.2017

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 15.11.2017

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 15.11.2017 800 600 CNL CAPITAL