Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 08.05.2019

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 08.05.2019

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 08.05.2019 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την πρόσκληση.