ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1

Σχεδιάζουμε ειδικές χρηματοδοτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες της κάθε επιχείρησης

2

Παρέχουμε εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε όλες τις φάσεις της χρηματοδότησης

3

Σταθμίζουμε άμεσα τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη
χρηματοδότηση και παράγουμε εναλλακτικές προτάσεις

4

Διενεργούμε τους απαραίτητους ελέγχους με αποτελεσματικότητα ώστε η χρηματοδότηση να είναι εφικτή σε μόλις 4 εβδομάδες από την αρχική επαφή

5

Επιταχύνουμε τις διαδικασίες εγκρίσεων σε επαναλαμβανόμενες χρηματοδοτήσεις, αξιολογώντας έτσι θετικά τις διαχρονικές σχέσεις συνεργασίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Δείτε εδώ κατά πόσο πληρείτε τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση:

[ipt_fsqm_form id=”49″]