Ανακοινώσεις

CNL Capital - ανακοινώσεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 30/04/2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 30/04/2021 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις

Ενημέρωση για ειδική άδεια κατάρτισης συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος

Ενημέρωση για ειδική άδεια κατάρτισης συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις

Ανακοίνωση εκλογής Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότησης αυτής σε Σώμα

Ανακοίνωση εκλογής Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότησης αυτής σε Σώμα 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις

Ανακοίνωση αποφάσεων και αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τ.Γ.Σ. 21.04.2021

Ανακοίνωση αποφάσεων και αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τ.Γ.Σ. 21.04.2021 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις

Ανακοίνωση παρουσίασης της πορείας της εταιρείας

Ανακοίνωση παρουσίασης της πορείας της εταιρείας 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/03/2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ NAV 31/03/2021 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις

Χορήγηση ειδικής άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος

Χορήγηση ειδικής άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σύστασης Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Ανακοίνωση σύστασης Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

CNL Capital - ανακοινώσεις

Σχέδιο απόφασης επί του πρόσθετου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σχέδιο απόφασης επί του πρόσθετου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.