Τελετή Έναρξης Διαπραγμάτευσης Μετοχών της CNL CAPITAL στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 31/07/2018

Τελετή Έναρξης Διαπραγμάτευσης Μετοχών της CNL CAPITAL στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 31/07/2018

Τελετή Έναρξης Διαπραγμάτευσης Μετοχών της CNL CAPITAL στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 31/07/2018 800 600 CNL CAPITAL

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση.