ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Η CNL CAPITAL παρέχει βραχυχρόνια ρευστότητα σε ΜμΕ στην Ελλάδα, μέσω επένδυσης στα ομολογιακά δάνεια που αυτές εκδίδουν.

Οι λύσεις χρηματοδότησης αφορούν

01. Χρηματοδότηση Εμπορικού Κύκλου

Οι προμηθευτές απαιτούν προκαταβολές ή εξόφληση με την παραγγελία. Οι πελάτες τυπικά εξοφλούν 90 ημέρες αργότερα. Αυτό το χρηματοδοτικό κενό φρενάρει την ανάπτυξη του τζίρου.

Με αντίκρισμα γεννημένες απαιτήσεις από πελάτες (π.χ. παλαιότερα τιμολόγια), μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την επόμενη παραγγελία της εταιρίας στον προμηθευτή της, χωρίς αυτή να χρειαστεί να περιμένει 90 ημέρες. Έτσι μικραίνει ο εμπορικός κύκλος με αποτέλεσμα αυξημένο τζίρο και κερδοφορία.

02. Προχρηματοδότηση Σύμβασης

Ο πελάτης είναι παλαιός, αξιόπιστος και τακτικός στις πληρωμές του. Υπάρχει συμβατική σχέση μαζί του. Η εταιρία αδυνατεί να εκμεταλλευτεί την ύπαρξη αυτής της πελατειακής σχέσης για να αντλήσει επιπλέον χρηματοδότηση.

Δεχόμαστε ότι μια εμπορική σχέση, με αξιόπιστο πελάτη, δοκιμασμένη στο χρόνο, έχει αξία έστω και αν δεν υπάρχουν γεννημένες απαιτήσεις προς εξασφαλιστική εκχώρηση. Η σύμβαση με τον πελάτη μπορεί να εκχωρηθεί για να αποκτήσει η εταιρία πρόσβαση σε παραπάνω κεφάλαια που χρειάζεται άμεσα.

03. Χρηματοδότηση Ανοικτών Υπολοίπων

Το πλαφόν της εταιρίας στον αλληλόχρεο λογαριασμό παραμένει αναξιοποίητο γιατί η τράπεζα δέχεται μόνο επιταγές πελατών και αδυνατεί να χρηματοδοτήσει πελάτες με ανοιχτά υπόλοιπα. Οι πελάτες με επιταγές γίνονται όλο και πιο σπάνιοι και η εταιρία πιθανώς χρηματοδοτεί τον εμπορικό κύκλο με ίδια κεφάλαια. Αυτό το χρηματοδοτικό κενό φρενάρει την ανάπτυξη του τζίρου.

Με αντίκρισμα γεννημένες απαιτήσεις από πελάτες (π.χ. παλαιότερα τιμολόγια), μπορούμε να προσφέρουμε κεφάλαιο κίνησης. Έτσι διευρύνεται το πελατολόγιο το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει η εταιρία με πίστωση.

04. Χρηματοδότηση Δραστηριότητας

Οι γενικές ή ειδικές συνθήκες της εταιρίας είναι αρκετά δυσμενείς ώστε να καθιστούν τη χρηματοδότησή της προβληματική. Παραβλέπεται έτσι η ύπαρξη μιας ελκυστικής δραστηριότητας, νέας ή παλιάς, η χρηματοδότηση της οποίας θα μπορούσε να προσδώσει αξία στην εταιρία. Η εταιρία δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την ύπαρξη αυτής της δραστηριότητας για να αντλήσει επιπλέον χρηματοδότηση.

Χωρίς να παραβλέπουμε την συνολική εικόνα της εταιρίας, αξιολογούμε θετικά την ύπαρξη μιας ελκυστικής δραστηριότητας που απευθύνεται σε αξιόπιστο πελατολόγιο και δομούμε την κατάλληλη χρηματοδότηση.

This post is also available in: en