Κεφάλαιο που μπορεί

H CNL Capital είναι Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ), η οποία επενδύει κυρίως σε μη εισηγμένες εταιρείες εντός και εκτός Ελλάδος. Είμαστε εταιρεία πολυμετοχική και εποπτευόμενη απο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι οικονομικά υγιείς και αναπτυσσόμενες, αλλά δεν υποστηρίζονται επαρκώς από τον παραδοσιακό τραπεζικό κλάδο. Παρέχουμε βραχυχρόνια χρηματοδότηση μέσω ομολογιακών δανείων.

Ανάγκες και λύσεις

Τι λένε για εμάς