ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η CNL CAPITAL παρέχει βραχυχρόνια ρευστότητα σε ΜμΕ στην Ελλάδα, μέσω επένδυσης στα ομολογιακά δάνεια που αυτές εκδίδουν.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Χρηματοδότηση Εμπορικού Κύκλου

Οι προμηθευτές απαιτούν προκαταβολές ή εξόφληση με τη παραγγελία. Οι πελάτες τυπικά εξοφλούν…

Προχρηματοδότηση Σύμβασης

Ο πελάτης είναι παλαιός, αξιόπιστος και τακτικός στις πληρωμές του. Υπάρχει συμβατική σχέση…

Χρηματοδότηση Ανοικτών Υπολοίπων

Το πλαφόν της εταιρίας στον αλληλόχρεο λογαριασμό παραμένει αναξιοποίητο γιατί η τράπεζα…

Χρηματοδότηση Δραστηριότητας

Οι γενικές ή ειδικές συνθήκες της εταιρίας είναι αρκετά δυσμενείς ώστε να καθιστούν την χρηματοδότηση…

Η CNL CAPITAL ΕΧΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ* ΣΕ 126 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ 92 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΚΑΙ 22 ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΑ

Το απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον και η αδυναμία κάλυψης των
κεφαλαιακών αναγκών των ΜμΕ από τις παραδοσιακές πηγές, καθιστούν την εναλλακτική χρηματοδότηση ιδανική λύση.

*31/12/2021

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1

Σχεδιάζουμε ειδικές χρηματοδοτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες της κάθε επιχείρησης

2

Παρέχουμε εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε όλες τις φάσεις της χρηματοδότησης

3

Σταθμίζουμε άμεσα τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη
χρηματοδότηση και παράγουμε εναλλακτικές προτάσεις

4

Διενεργούμε τους απαραίτητους ελέγχους με αποτελεσματικότητα ώστε η χρηματοδότηση να είναι εφικτή σε μόλις 4 εβδομάδες από την αρχική επαφή

5

Επιταχύνουμε τις διαδικασίες εγκρίσεων σε επαναλαμβανόμενες χρηματοδοτήσεις, αξιολογώντας έτσι θετικά τις διαχρονικές σχέσεις συνεργασίας

Χρηματοδότηση απλά και ευέλικτα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια εταιρία για να εξεταστεί το αίτημα της είναι:

  • Να είναι ΑΕ
  • Να μπορεί να εκχωρήσει (εξασφαλιστικά μόνο, όχι πλήρως) απαιτήσεις από εταιρικούς πελάτες της
  • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Να μην υφίστανται θέματα με ληξιπρόθεσμες οφειλές (Τειρεσίας)
  • Να έχει ικανοποιητικά περιθώρια μεικτού κέρδους σε σχέση με τη συχνότητα του εμπορικού κύκλου της

This post is also available in: en