ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019

 • Τρ
  30
  Ιούλ
  2019
  Δημοσίευση Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης Α’ Εξαμήνου 2019
 • Δε
  20
  Μαΐ
  2019
  Έναρξη Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2018 (*)
 • Τε
  15
  Μαΐ
  2019
  Ημερομηνία Προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2018 (*)
 • Τρ
  14
  Μαΐ
  2019
  Ημερομηνία αποκοπής Μερίσματος χρήσης 2018 (*)
 • Τε
  08
  Μαΐ
  2019
  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

(*) Οι ανωτέρω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ενημερωτικό Δελτίο

Μετοχή


Εσωτερική Αξία Μετοχής10,44 €
30-06-2018
Εσωτερική Αξία Μετοχής
Χρηματιστηριακή Τιμή

Επικοινωνία ΙR

Επενδυτικές Σχέσεις
κα Κουτσογιαννάκη Γιώτα

Λουκιανού 6, Αθήνα, 10675
Τηλ: +30 210 7239300
Fax: +30 210 7239310
Email: ir@cnlcapital.eu