Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL 2020 για την περίοδο 01.01.2020–30.06.2020

Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL 2020 για την περίοδο 01.01.2020–30.06.2020 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CNL CAPITAL για την περίοδο 01.01.2020–30.06.2020.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL 2019

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL 2019 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL 2019.

Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL 2019 για την περίοδο 01.01.2019–30.06.2019

Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL 2019 για την περίοδο 01.01.2019–30.06.2019 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CNL CAPITAL για την περίοδο 01.01.2019–30.06.2019.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL 2018

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL 2018 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL 2018.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL για περίοδο 01.01.2018-30.06.2018

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL για περίοδο 01.01.2018-30.06.2018 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CNL CAPITAL για την περίοδο 01.01.2018-30.06.2018.

CNL Capital - ανακοινώσεις

26.09.2018 – Ανακοίνωση ημερομηνίας ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 01.01.2018-30.06.2018

26.09.2018 – Ανακοίνωση ημερομηνίας ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 01.01.2018-30.06.2018 800 600 CNL CAPITAL

Η CNLCapital ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ ανακοινώνει ότι οι “Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις” της περιόδου 01.01.2018 – 30.06.2018 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρείας (www.cnlcapital.eu) την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL 2017

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL 2017 800 600 CNL CAPITAL

Δείτε εδώ τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις CNL CAPITAL 2017.