Εταιρικές Πράξεις

CNL Capital - εταιρικές πράξεις

Ολοκλήρωση της ΑΜΚ 16.02.18

Ολοκλήρωση της ΑΜΚ 16.02.18 800 600 CNL CAPITAL

Στις 16/2/2018 ολοκληρώθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μεγέθους €1,605,760 με την έκδοση €154,400 νέων μετοχών σε τιμή €10.40. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της…

CNL Capital - εταιρικές πράξεις

Ολοκλήρωση της ΑΜΚ

Ολοκλήρωση της ΑΜΚ 800 600 CNL CAPITAL

Ολοκληρώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2016 η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας που αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουλίου 2016. , Παρά…